Domov

slide-1
PRINÁŠAME
KRBY
DO VAŠICH
DOMOVOV
slide-2
VYROBÍME
KACHĽOVÉ
PECE
NA MIERU
slide-3
SPLNÍME VAŠE SNY
previous arrow
next arrow

Vitajte na stránke ABIS – Krby s.r.o.
ktorá vám prináša čaro ohňa do VašIch domovov!

Naša firma Vám ponúka krby, sporáky a kachľové pece, ktoré vytvárajú jedinečné sálavé teplo a dôvod na posedenie tam, kde sa cítite dobre. Priaznivo pôsobí aj na zdravie. S vysokou energetickou účinnosťou umožňuje nezávislosť od vonkajších zdrojov. Dávame dôraz na Vaše predstavy a s našimi poznatkami vytvoríme jedinečné dielo. Vdýchli sme už viac ako trom stovkám interiérov tú pravú atmosféru. Pre úplne uspokojenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov si zabezpečujeme zvyšovanie technologickej úrovne našej práce a úroveň vzdelávania. Naše úsilie nekončí slávnostným zakúrením a odovzdaním. Dodržiavaním technologických postupov Vám garantujeme vysokú úroveň kvality a spokojnosť počas celej doby používania.

ČO PONÚKAME
KRB ALEBO PEC AKO HLAVNÝ ZDROJ VYKUROVANIA

Rady pre zákazníkov

Prečo osloviť vyučeného kachliara na stavbu Vášho kozubu alebo kachľovej pece?

Hľadajte u Vášho remeselníka výučný list a ochrannú známku, pretože remeslo kachliar je na Slovensku od 01.07.2004 remeselná živnosť, čo znamená, že v tomto remesle môže podnikať len osoba s odbornou spôsobilosťou.

Výučný list je základný dokument potvrdzujúci odbornú spôsobilosť v kachliarskom remesle.

Remeslo kachliar zaznamenáva rýchly vývoj nových technológii a materiálov. Vyučený kachliar ovláda tieto nové technológie stavieb kozubov a kachľových pecí.

Vyučený kachliar garantuje kvalitu použitých materiálov pre stavbu kozuba a kachľovej pece v súlade s Odbornými smernicami remesla kachliar.

Len vyučený kachliar vlastní ochrannú známku – nálepku, ktorou označí preberacie protokoly zhotovených stavieb.

"SME ČLENOM CECHU KACHLIAROV SLOVENSKA."

Certifikáty a osvedčenia

Naši partneri