Vitajte na stránke ABIS - Krby s.r.o. ktorá vám prináša čaro ohňa do Vaších domovov.


Naša firma Vám ponúka krby, sporáky a kachľové pece, ktoré vytvárajú jedinečné sálavé teplo a dôvod na posedenie tam, kde sa cítite dobre. Priaznivo pôsobí aj na zdravie. S vysokou energetickou účinnosťou umožňuje nezávislosť od vonkajších zdrojov. Dávame dôraz na Vaše predstavy a s našimi poznatkami vytvoríme jedinečné dielo. Vdýchli sme už viac ako trom stovkám interierov tú pravú atmosféru. Pre úplne uspokojenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov si zabezpečujeme zvyšovanie technologickej úrovne našej práce a úroveň vzdelávania. Naše úsilie nekončí slávnostným zakúrením a odovzdaním. Dodržiavaním technologických postupov Vám garantujeme vysokú úroveň kvality a spokojnosť počas celej doby používania.


Rady pre zákazníkov


Prečo osloviť vyučeného kachliara na stavbu Vášho kozubu alebo kachľovej pece?

Hľadajte u Vášho remeselníka výučný list a ochrannú známku, pretože remeslo kachliar je na Slovensku od 01.07.2004 remeselná živnosť, čo znamená, že v tomto remesle môže podnikať len osoba s odbornou spôsobilosťou.

Výučný list je základný dokument potvrdzujúci odbornú spôsobilosť v kachliarskom remesle.

Remeslo kachliar zaznamenáva rýchly vývoj nových technológii a materiálov. Vyučený kachliar ovláda tieto nové technológie stavieb kozubov a kachľových pecí.

Vyučený kachliar garantuje kvalitu použitých materiálov pre stavbu kozuba a kachľovej pece v súlade s Odbornými smernicami remesla kachliar.

Len vyučený kachliar vlastní ochrannú známku - nálepku, ktorou označí preberacie protokoly zhotovených stavieb.

"Sme členom Cechu kachliarov Slovenska."
Certifikáty a osvedčenia       


Naši partneriHein Schiedel Inspire Spartherm
Jotul Romotop Burnet

Krby Krby Krby Krby Krb Cech kachliarov Slovenska


ABIS-Krby s.r.o. Komenského 7080/91,Piešťany 921 01 | Vytvoril: Grim