SCHIEDEL ICS


Krátka charakteristika

Schiedel ICS je dvojplášťový nerezový komínový systém s priebežnou tepelnou izoláciou skladaný z jednotlivých komponentov. Určený na odvod spalín od spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá. Pre kvapalné a plynné palivá je použiteľný ako v podtlakovej, tak aj v pretlakovej prevádzke*. Pre tuhé palivá je použiteľný v podtlakovej prevádzke, pri spôsobe prevádzky s otvorenou spaľovacou komorou.

Klasifikácia podľa EN 1856-1:
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G75
EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50050 G75
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G50
EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50050 G50
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O00

CE - Označenie: 0036 CPD 91263 001
CE - značka podľa DIN EN 1856-1

Popis:
 • pre všetky typy palív,
 • pre kvapalné a plynné palivá v podtlakovej aj pretlakovej prevádzke*, pre tuhé palivá v podtlakovej prevádzke,
 • odolný proti vlhkosti,
 • priebežná izolácia,
 • nízka povrchová teplota,
 • presné elementy,
 • malá spotreba miesta,
 • nízka hmotnosť,
 • možná montáž na podlahu aj na konzolu,
 • bez potreby základu pre výstavbu,
 • žiadne izolačné a zváračské práce počas výstavby,
 • jednoduchá a rýchla montáž,
 • plnohodnotný zvar po celej dĺžke komponentov,
 • po ukončení montáže schopný okamžitej prevádzky


*s tesnením

ICS


ABIS-Krby s.r.o. Komenského 7080/91,Piešťany 921 01 | Vytvoril: Grim